K2 (bozzetto) - 40x30 - 2006

K2 (bozzetto) - 40x30 -  2006